Emperyalizm Nedir?

Emperyalizm ya da Türkçe adıyla yayılmacı politika; güçlü bir devletin kendisinden daha güçsüz başka devletler ya da uluslar üzerinden ekonomik çıkar sağlamaya çalışmasını anlatan bir siyasi kavramdır. Emperyalist devlet, sömürdüğü devletin her türlü maddi kaynaklarından sonuna kadar faydalanabilme hakkını kendinde görür.

Emperyalizmin Tipleri:

Emperyalist politikalar güden bir devlet ya da ulus, diğer devletlere ya da uluslara yayılmacı politikası şu çeşitlerde kullanabilir:

1. Toprak işgal etmek.
2. Vergiye bağlamak.
3. Kaynakları sömürmek.
4. Kültürünü yaymak ve köle olarak kullanmak.

Emperyalistler tarafından, yukarıdaki şekillerin sadece biri uygulanabileceği gibi hepsi birden ya da birkaçı birden de uygulanabilir.

Emperyalizmin Tarihi:

Emperyalizm, kelime olarak 1870’li yıllarda İngiltere’de yaygınlaşmaya başlamış olsa bile tarih boyunca daima varlığını koruyan bir kavramdır. Uzmanlar, emperyalizmin tarihini incelerken üç evreye ayırmaktadır. Bunlar:

a. Tarihin başlangıcından 16yy.’a kadar olan emperaylizm. Bu evrede imparatorlukların izlediği yayılmacı ve savaşa dayalı ekonomi siyaseti mevcuttur.

b. Coğrafi keşiflerin başladığı 16yy’dan 19.yy’a kadar olan emperyalizmdir. Avrupa kıtasının keni kıtalardaki halkları sömürmesine dayanan bir siyaseti içerir.

c. 1880’lerde başlayan sömürgeciliğin had safhada olduğu, Afrika ve Asya’nın büyük devletler tarafından paylaşıldığı ve dünya savaşlarının da dahil olduğu dönemdir.

Emperyalist Ülkeler:

Tarih boyunca bir çok büyük imparatorluğun günümüzde emperyalist olduğu uzmanların hemfikir olduğu bir konudur. Son yüzyıllarda ise başta İngiltere olmak üzere; Amerika Birleşik Devletleri, İspanya, Portekiz, Fransa, Hollanda ve İtalya bunlara örnek gösterilebilir.