İlluminati Nedir?

Tarihteki ilginç topluluklardan biri olan İllumunati Cemiyeti, uzun yıllar gizemini korumuş ve bir çok komplo teorisine konu olmuştur. Aydınlanmışlar anlamına gelen İlluminati’nin günümüzde bile varlığını sürdürdüğü iddia ediliyor. Cemiyet, 1 mayıs 1776 tarihinde Adam Weishaupt adlı hukukçu tarafından Yukarı Bavyera’da kurulmuştur.

Yukarı Bavyera’da kurulmuştur.

İlluminati Cemiyeti, ilk kurulduğunda batıl inançlara, ön yargılara, dinin sosyal hayat üzerindeki etkilerine ve iktidarların kötüye kullanımına karşı kurulmuştur.

Grubun kurucusu Ingolstadt Üniversitesi’nde kilise hukuku profesörü olan filozof Adam Weishaupt olup o dahil toplam beş arkadaşla kuruldu. Grubun işleyişi masonluğa benzemektedir. Tıpkı masonluktaki gibi üyeliğe girişte gizli bir yeminleri ve lidere itaat için bir ant törenleri vardır. Aynı zamanda her üye hiyerarşik bir sıralamaya tabidir yani üyeliğin dereceleri vardır. Dereceler üçe ayrılır.

Topluluk Avrupa‘da kısa sürede yayıldı ve ilk on yıl içinde iki bin üyesi oldu. Johann Wolfgang von Goethe, Johann Gottfried Herder ve Gotha ile Weimar gibi ünlü simaların da dikkatini çekti.

Komplo teorisyenlerine göre örgüt hala faal olarak çalışmaktadır, hatta ABD başkanı bu gruba hizmet etmektedir. Çizgi film ve filmlerde örgütün bilinçaltı propagandası yapılmaktadır. Fransız İhtilali, Kenedy suikasti gibi olaylar bu cemiyetin işidir.

Günümüzde İllimunati

Modern illuminati fikri daha çok gizli bir yapılanmayı ifade eder. Bu yapılanma zihin kontrolüyle hükümetleri ve kuruluşları ele geçirmek ve Yeni Dünya Düzeni sağlamak amacındadır.

Monarşileri, dini inançları ortadan kaldırmayı, ulus devletleri ve vatanseverliği bitirmeyi ve sosyal düzene karmaşa getirmeyi planladığı öne sürülür. Ülkemizde de İlluminati sık sık gündeme gelir, özellikle TV dizilerinde gizli semboller ve bilinçaltı mesajlarla grubun reklamı yapıldığı iddia edilir.