Bakteri Nedir?

Dünyada varlığını sürdüren tek hücreli canlılardan biri olan bakteriler mikroorganizma kategorisinden sayılırlar. Küresel, spiral veya çubuksu yapılarda olabilerler ve boyları ancak birkaç mikrometredir. Bu nedenle çıplak gözle görülmezler, mikroskop altında…

Islahat Fermanı Nedir?

Osmanlı Devleti’nde on dokuzuncu yüzyıldaki yenileşme hareketlerinden biri olan Islahat Fermanı Sultan Abdülmecid tarafından 1856 yılında yayınlanmıştır. İçeriği siyasi kurumlar, kişi hakları ve yeni kuruluşlar olarak 3 ana başlık halinde…

Divan Edebiyatı nedir?

Türklerin İslamiyet’i kabulünden sonra meydana gelen yazılı edebiyatına Divan Edebiyatı denilmektedir.Arap ve Fars edebiyatı ile birlikte geliştirilmiştir.Divan ismini bu edebiyat türü şairlerin şiirlerini divan denen el yazması kitaplarda toplamış olmalarından…

Bursa Kızlarıyla Tanıştınız Mı?

Cehaletten ne gelirse insanın başına gelir elbette ve bunun içinde her zaman için cinsellik de olduğundan bursa escort ile beraber tam donanımlı ve önünün arkasını bildiğimiz, her zaman için sonuçta…